Penafian

Polisi Penafian dan Kerahsiaan

Vinnity.com atau Vinnity Malaysia dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh Vinnity Network iaitu sebuah syarikat media pengiklanan milikan sepenuhnya bumiputra. Pemilik laman web ini Vinnity Network tidak akan sesekali menyimpan maklumat yang dikumpul mengenai lawatan anda sepanjang melayari laman web ini atau berkongsikan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga.

Walau bagaimanapun kami di Vinnity Malaysia hanya akan menganalisa data lawatan anda di laman web ini hanya untuk tujuan penambah baikkan kandungan dan prestasi laman web kami dan kami juga membenarkan penggunaan “cookies” untuk meningkatkan prestasi laman web kami.

Anda juga berhak untuk memadam atau menyahaktifkan “cookies” ini pada bila-bila masa dengan mengubah tetapan pelayar internet anda. Anda bersetuju membenarkan Vinnity Malaysia menggunakan dan menyimpan “cookies” ini sekiranya anda tidak menyahaktifkan fungsi tersebut dari pelayar internet anda.

Waranti dan penggunaan Maklumat

Anda bersetuju untuk membaca dan menggunakan semua maklumat yang diperolehi dari laman web ini atas tanggungjawab anda sendiri. Risiko jika berlaku sebarang kerugian, kerosakan atau kemalangan yang berlaku semasa anda mencuba atau menggunakan mana-mana maklumat dari laman web ini adalah atas tanggungan anda sendiri.

Pihak Vinnity Malaysia sentiasa cuba menyampaikan maklumat pada tahap yang sebaiknya, namun sebarang kesilapan penulisan atau kecuaian tidak dapat dielakkan dan bukan disengajakan. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk penerbitan semula kandungan yang terdapat di blog ini di laman sesawang lain atau media tanpa kebenaran dari pihak kami.

Penulisan Komen

Pemilik laman web ini berhak untuk mengedit atau memadam mana-mana komen yang dikemukakan kepada blog ini tanpa notis termasuk:

  1. Komen yang disifatkan sebagai spam
  2. Komen tidak senonoh
  3. Komen mengandungi bahasa atau ayat yang boleh menyinggung sensitiviti kaum atau agama yang lain
  4. Komen yang menyerang seseorang individu atau organisasi
  5. Komen yang berbaur perkauman
  6. Komen yang tidak ditulis dengan ejaan yang betul
  7. Komen yang tidak difahami

Hak cipta Artikel, Maklumat dan Bahan Grafik

Semua hasil penulisan di laman web Vinnity Malaysia ini adalah hak milik penulis kecuali dinyatakan sebaliknya. Anda perlu mendapat kebenaran daripada pemilik laman web Vinnity.com sekiranya anda ingin menyalin sepenuhnya artikel tersebut ke mana-mana media termasuk blog, laman sesawang, majalah, akhbar, poster, brosur atau mana-mana media cetak atau media atas talian.

Rujukan atau keratan artikel dengan meletakkan kredit sumber dari Vinnity.com dibenarkan dengan syarat ianya tidak diubahsuai untuk mengelakkan sebarang percanggahan maklumat.

Pihak Vinnity Malaysia sentiasa berusaha untuk menghormati hak milik dan hak cipta orang lain, ini termasuk bahan-bahan seperti artikel, gambar, muzik, video atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam artikel-artikel atau bahagian dalam laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah atau pertanyaan mengenai perkara ini, pihak anda boleh hubungi pihak kami di Vinnity Malaysia dengan menggunakan halaman ini.

Polisi penafian dan kerahsiaan ini ditulis dan sah pada 5 Ogos 2016, ianya mungkin diubahsuai dari masa ke semasa mengikut kesesuaian tanpa sebarang notis. Pihak anda bertanggungjawab untuk merujuk semula halaman ini sekiranya terdapat ubahsuaian yang dibuat.

Langgan Kemaskini Terkini

Dapatkan kemaskini topik-topik terbaru setiap minggu terus ke e-mel anda dan peluang untuk menang pelbagai hadiah-hadiah menarik.


Atas